SABAZ

System SABAZ wspomaga zarządzanie aktami zgromadzonymi w archiwum w postaci papierowej i elektronicznej oraz umożliwia tworzenie różnego typu spisów zdawczo-odbiorczych. W systemie zautomatyzowano procesy brakowania akt i wydzielania dokumentacji z posiadanych zasobów. Aplikacja uwzględnia wymagania przepisów prawnych w zakresie gromadzenia i zabezpieczania akt w postaci elektronicznej oraz przekazywania ich do Archiwum Państwowego w postaci paczki archiwalnej.

Szybki dostęp i wgląd do akt bez wychodzenia zza biurka

Dzięki nowoczesnej architekturze systemu SABAZ istnieje możliwość udostępniania zasobów archiwum do wglądu zainteresowanym osobom za pomocą przeglądarki internetowej. Czynności wykonane przez przeglądającego są rejestrowane i dostępne w postaci logu zdarzeń. Ponadto, system SABAZ zapewnia zarządzanie procesem udostępniania i wypożyczana dokumentacji w postaci papierowej.

Automatyczne przejmowanie danych z obiegu dokumentów

System SABAZ wyposażono w uniwersalny mechanizm importu danych z systemów dziedzinowych oraz systemów elektronicznego obiegu dokumentów. System SABAZ automatycznie pobiera wydzielone z systemu TALGOS dokumenty i akta spraw, których czas przechowywania jako dokumentacji podręcznej minął. Mechanizm importu wydajnie upraszcza pracę i skraca czas przejęcia dokumentacji przez archiwum zakładowe.

Sprawny dostęp i nadzór nad aktami bezrobotnych

System SABAZ zapewnia obsługę depozytów akt bezrobotnych oraz wspomaga zarządzanie obiegiem teczek aktowych pomiędzy depozytami i wydziałami urzędu. W celu zredukowania pracy w trakcie użytkowania aplikacji, dane bezrobotnych oraz informacje o dokumentach i poszczególnych rejestracjach przejmowane są z systemu obsługi bezrobotnych.

Kompleksowe digitalizowanie i zabezpieczenie akt

System SABAZ zapewnia wydajny mechanizm digitalizacji papierowych zasobów archiwum zakładowego oraz akt bezrobotnych. Proces skanowania wyposażono w mechanizmy kontrolne, które gwarantują poprawność i kompletność przetwarzania dokumentów do postaci elektronicznej. Digitalizacja skutecznie zabezpiecza dokumenty o znaczeniu dowodowym przed ich utratą w skutek pożaru, powodzi lub kradzieży.

Zwiększenie bezpieczeństwa dostępu do informacji

System SABAZ posiada elastyczny mechanizm zarządzania uprawnieniami, który zapewnia precyzyjne określenie poziomu dostępu do danych przez użytkowników i grupy użytkowników. Transmisja danych pomiędzy serwerem a stanowiskami komputerowymi jest szyfrowana i zabezpieczona przed przechwyceniem lub podsłuchaniem.

Obniżenie kosztów użytkowania systemu

System SABAZ obsługiwany jest przez przeglądarkę internetową, dlatego szczególnie zalecany jest dla jednostek rozproszonych terytorialnie. Aplikacja może być instalowana w środowisku systemu Windows lub Linux, a gromadzone informacje zarządzane są przez relacyjną bazę danych PostgreSQL. Zastosowane rozwiązania zapewniają wysoką wydajność działania i likwidują koszty opłat licencyjnych utworzenia i użytkowania środowiska pracy systemu.

SABAZ to usprawnienie zarządzania archiwum, skrócenie czasu wykonywania rutynowych czynności, łatwość i prostota użytkowania,
szybki dostęp do akt bez wychodzenia zza biurka.

ZETO Katowice sp. z o.o jest producentem systemu SABAZ i posiada do niego wszelkie prawa autorskie i majątkowe.

System SABAZ łatwo zintegrować z dowolnym systemem obiegu dokumentów wdrożonym w firmie. W systemie uwzględniono wymagania i specyfikę działania Urzędów Pracy w zakresie składowania teczek aktowych bezrobotnych oraz digitalizacji znajdujących się w nich dokumentów.

Osoba kontaktowa:

Aneta Peroń

tel. +48 32 3589 269 e-mail Peron.A@zetokatowice.pl

Osoba kontaktowa:

Aneta Peroń

tel. +48 32 3589 269 e-mail Peron.A@zetokatowice.pl

Informacja o zapisywaniu danych na urządzeniu końcowym użytkownika tej strony internetowej.


Uprzejmie informujemy, że nasz serwis korzysta tylko z tzw. sesyjnych plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego i wygodnego użytkowania przez Państwa naszej strony internetowej. Posiadają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących rejestrowania plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane na Państwa urządzeniu. Jeśli nie chcą Państwo aby pliki cookies były rejestrowane na Państwa urządzeniu, prosimy o zmianę ustawień i wyłączenie rejestrowania plików cookies w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.Zapoznałem się z informacją