Polityka prywatności

I. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 i 14 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”, zwanego dalej RODO, informujemy że:

II. Informacje dotyczące przetwarzania wszelkich danych oraz materiałów.

Niniejsza polityka ma na celu określenie zakresu dostępu i warunków korzystania z serwisu www.zetokatowice.pl, a także zasad pobierania materiałów na nim umieszczonych.
Serwis internetowy jest prowadzony przez Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (zwany dalej "ZETO Katowice Sp. z o. o."). Korzystanie z serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w niniejszej polityce.

Nie identyfikujemy użytkowników naszego serwisu. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

1. PLIKI COOKIES

Serwis zetokatowice.pl używa tzw. sesyjnych plików cookies, które nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

W każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez pliki cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

Gromadzenie danych

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. ZETO Katowice Sp. z o.o. przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera. Oznacza to, że ZETO Katowice Sp. z o.o. zna publiczne adresy IP,
z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne serwisu, a także:

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez okres 60 miesięcy jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Na podstawie logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc
w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej, m.in.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, itp.

2. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, o ile umowa pomiędzy stronami nie stanowi inaczej, ZETO Katowice Sp. z o.o. wyłącza wszelką odpowiedzialność wobec jakiegokolwiek podmiotu za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, uboczne bądź wynikowe szkody powstałe w związku z korzystaniem
z niniejszego serwisu, w tym pobieraniem materiałów na nich umieszczonych.

3. JURYSDYKCJA I ZASTOSOWANIE PRAWA

Sprawy sporne dotyczące działania serwisu internetowego lub niniejszej polityki będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla ZETO Katowice Sp. z o.o., zgodnie z zasadami prawa polskiego, niezależnie od zasad i kolizji prawnych. W przypadku, gdy którakolwiek z zasad niniejszej polityki zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieistniejącą lub niemającą zastosowania, zostanie ona uznana za nieobowiązującą. Będzie to oznaczało, że nie wpłynie to na ważność i zastosowanie pozostałych postanowień niniejszej polityki.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ZETO Katowice Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych polityki
w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji w serwisie internetowym www.zetokatowice.pl.

Informacja o zapisywaniu danych na urządzeniu końcowym użytkownika tej strony internetowej.


Uprzejmie informujemy, że nasz serwis korzysta tylko z tzw. sesyjnych plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego i wygodnego użytkowania przez Państwa naszej strony internetowej. Posiadają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących rejestrowania plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane na Państwa urządzeniu. Jeśli nie chcą Państwo aby pliki cookies były rejestrowane na Państwa urządzeniu, prosimy o zmianę ustawień i wyłączenie rejestrowania plików cookies w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.Zapoznałem się z informacją