TALGOS

TALGOS to nowoczesny system przeznaczony dla administracji publicznej. Wspomaga pracę urzędu w obsłudze pism przychodzących i wychodzących oraz usprawnia ich wewnętrzny obieg. Użytkownik posiada bezpośredni i szybki dostęp do informacji zawartych w pismach w formie dokumentów elektronicznych oraz zeskanowanych dokumentów papierowych.

TALGOS to nowoczesny system wspomagający pracę urzędu poprzez usprawnienie obiegu informacji.

System TALGOS umożliwia organizowanie spraw w teczki zgodne z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt (JRWA). Zapewnia dostęp do akt spraw oraz informacji o stanie i terminowości ich załatwienia. TALGOS posiada łatwy i czytelny interfejs obsługi. W systemie zastosowano nowatorski i zarazem prosty sposób obsługi podpisu elektronicznego oraz tworzenia dokumentów elektronicznych zgodnych z wzorcami publikowanymi w Centralnym Repozytorium Dokumentów (CDR), które zarządzane jest przez MSWiA. System TALGOS zapewnia zgodność z wymaganiami obowiązujących przepisów i aktów prawnych, między innymi: Ustawy o informatyzacji, Ustawy o podpisie elektronicznym, Kodeksu postępowania administracyjnego i Instrukcji kancelaryjnej.

System TALGOS obsługiwany jest przez przeglądarkę internetową i dlatego chętnie wdrażany jest przez urzędy rozproszone terytorialnie, mieszczące się w różnych budynkach, a nawet miejscowościach.

System TALGOS opracowany jest w technologii wielowarstwowej, a logika biznesowa napisana jest w Javie, dzięki czemu w zależności od preferencji urzędu, może być instalowany w środowisku systemu operacyjnego Windows, Linux lub Unix.

W systemie TALGOS składowane informacje zarządzane są przez darmową relacyjną bazę danych PostrgreSQL. Zastosowane oprogramowanie gwarantuje wysoką wydajność oraz uruchomienie systemu bez ponoszenia kosztów zakupu licencji związanych z utworzeniem środowiska pracy systemu.

Korzyści z wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów TALGOS

 • Zwiększenie nadzoru nad dokumentami w formie elektronicznej i papierowej;
 • Zagwarantowanie bezpieczeństwa dostępu do informacji, w szczególności do danych osobowych;
 • Szybki dostęp do wymaganych informacji w zakresie obsługiwanych spraw;
 • Obniżenie kosztów funkcjonowania urzędu poprzez możliwość realizowania obiegu dokumentów i informacji w formie elektronicznej;
 • Możliwość weryfikacji podpisu elektronicznego przez każdego pracownika;
 • Możliwość składania podpisu elektronicznego przez uprawnionych użytkowników;
 • Zapewnienie zgodności z wymaganiami i przepisami prawnymi w zakresie publikowania stanu spraw w BIP i przenoszenia akt spraw do Archiwum Państwowego;
 • Usprawnienie obsługi doręczanych i przyjmowanych pism w formie dokumentów papierowych;
 • Wyeliminowanie kosztów zakupu i utrzymania środowiska pracy elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Zaufali nam

Naszymi Klientami są urzędy różnej wielkości i różnego typu. Dotychczasowe największe wdrożenia systemu TALGOS zrealizowane są dla podmiotów, w których systemu używa około 200 użytkowników pracujących w kilku zdalnych lokalizacjach.

Na przykładach zrealizowanych wdrożeń systemu TALGOS możemy poszczycić się referencjami między innymi w:

 • Wojewódzkich Urzędach Pracy;
 • Powiatowych Urzędach Pracy;
 • Starostwach Powiatowych;
 • Urzędach Miast i Gmin;
 • Ośrodkach Pomocy Społecznej.Informacja o zapisywaniu danych na urządzeniu końcowym użytkownika tej strony internetowej.


Uprzejmie informujemy, że nasz serwis korzysta tylko z tzw. sesyjnych plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego i wygodnego użytkowania przez Państwa naszej strony internetowej. Posiadają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących rejestrowania plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane na Państwa urządzeniu. Jeśli nie chcą Państwo aby pliki cookies były rejestrowane na Państwa urządzeniu, prosimy o zmianę ustawień i wyłączenie rejestrowania plików cookies w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.Zapoznałem się z informacją