FundAl

Aplikacja "Obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego - FundAl" wspomaga pracę Urzędów Miast i Gmin w zakresie zadań związanych z przyznawaniem i realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W szczególności system wspomaga pracę urzędów w zakresie:

 • prowadzenia ewidencji osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz uprawnionych do tych świadczeń;
 • prowadzenia ewidencji wniosków o świadczenie z funduszu alimentacyjnego, wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami;
 • kontroli kompletności wniosków;
 • podejmowania decyzji poprzez automatyczne ich ustalanie na podstawie danych z wniosku;
 • ewidencji decyzji dotyczących ww. świadczeń:
  • odmownych;
  • przyznających;
  • umarzających postępowanie administracyjne;
  • zmieniających;
  • uchylających;
  • wygaszających;
  • zawieszających;
  • wznawiających;
  • nienależnie pobranych świadczeniach;
  • zwrocie;
  • spłacie ratalnej;
  • odmowie rozłożenia na raty;
  • umarzających należności;
  • odmawiających umorzenia należności;
  • o odroczeniu terminu płatności;
 • rejestracji odwołań;
 • autonumeracji wniosków, decyzji, odwołań, pism;
 • planowania wypłat;
 • wypłaty świadczeń (tworzenie list wypłat, wydruki wypłatowe);
 • obsługi potrąceń;
 • generacji przelewów elektronicznych;
 • rozliczania wypłat;
 • wydruku decyzji, pism i zaświadczeń w oparciu o zaimplementowane wzorce; wzorce mogą być zmieniane lub tworzone przez użytkowników;
 • obsługi świadczeń nienależnie pobranych;
 • rejestracji wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych;
 • rejestracji danych z wywiadów alimentacyjnych;
 • rejestracji danych z oświadczeń majątkowych dłużników;
 • rejestracji działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych;
 • rozliczania dłużników alimentacyjnych;
 • naliczania odsetek ustawowych;
 • podsumowania wypłat, z podziałem na:
  • odbiorców świadczeń;
  • uprawnionych;
  • dłużników;
  • okresy wypłatowe;
 • tworzenia raportów dotyczących wniosków, decyzji, odwołań, potrąceń.

Zapewniamy przeniesienie danych osobowych oraz wgląd do danych o zaliczkach alimentacyjnych z systemu Familia.

Możliwe jest przeniesienie danych osobowych z innych systemów do aplikacji FundAl.

Dla użytkowników aplikacji Familia zapewniamy również możliwość korzystania ze wspólnej bazy danych przez aplikację Familia i aplikację FundAl.

W roku 2014 udostępniona została wersja 2.40 (G-1.02-2-40) aplikacji FundAl, która pozwala na integrację z systemem CSIZS (Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego). Wersja ta umożliwia m.in.:

 • Obsługę wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych składanych elektronicznie na Portalu Informacyjnym CSZIS
 • Wymianę komunikatów z innymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej
 • Weryfikację danych z wniosku w zewnętrznych systemach centralnych (m.in. PESEL, EKSMOoN, AC Rynek Pracy).

Od wersji 2.51 (G-1.03-2-51), która została udostępniona w kwietniu 2015 r., aplikacja FundAl umożliwia pobieranie z rejestrów zewnętrznych następujących informacji:

- o dochodzie poszczególnych członków rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (ePodatki)

- o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS),

- o legitymowaniu się orzeczeniem o niepełnosprawności (EKSMOoN)

które mają zastąpić odpowiednie zaświadczenia i oświadczenia dostarczane dotychczas przez wnioskodawców, składających wnioski o przyznanie świadczeń.

Aplikacja FundAl posiada świadectwo zgodności o numerze 1/1.03/FA/G/2015 wydane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 maja 2015 r.:

Osoba kontaktowa:

Dział systemów

tel. +48 32 3589 275 e-mail a2@zetokatowice.pl

Osoba kontaktowa:

Dział systemów

tel. +48 32 3589 275 e-mail a2@zetokatowice.pl

Informacja o zapisywaniu danych na urządzeniu końcowym użytkownika tej strony internetowej.


Uprzejmie informujemy, że nasz serwis korzysta tylko z tzw. sesyjnych plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego i wygodnego użytkowania przez Państwa naszej strony internetowej. Posiadają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących rejestrowania plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane na Państwa urządzeniu. Jeśli nie chcą Państwo aby pliki cookies były rejestrowane na Państwa urządzeniu, prosimy o zmianę ustawień i wyłączenie rejestrowania plików cookies w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.Zapoznałem się z informacją