KontrolN

Aplikacja "Kontrola sprawozdań statystycznych - KontrolN" przeznaczona jest dla Powiatowych Urzędów Pracy oraz Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Program KontrolN obsługuje sprawozdania:

 • MPiPS-01 (wraz z załącznikami);
 • MPiPS-02;
 • MPiPS-06;
 • MPiPS-07;

zgodne z obowiązującymi wzorami formularzy.

Program uwzględnia podział sprawozdawczości na powiaty w ramach Powiatowych Urzędów Pracy lub ich filii.

Obsługa sprawozdań udostępniona przez program KontrolN umożliwia:

 • konwersję sprawozdań z postaci wymaganej przez WUS (również generowanej przez system PULS) na postać wewnętrzną programu KontrolN, w celu wykonania czynności wyspecyfikowanych w kolejnych punktach (w przypadku MPiPS-06 konwersję z formatu systemu PULS);
 • wygenerowanie pustych formularzy sprawozdań, a następnie ich edycję w Powiatowych Urzędach Pracy i ich filiach;
 • import sprawozdań z załącznikami z Powiatowych Urzędów Pracy oraz ich filii do odpowiednio: Wojewódzkiego lub Powiatowego Urzędu Pracy; sprawozdania te muszą być zapisane w postaci elektronicznej;
 • kontrolę logiczną i rachunkową zaimportowanych sprawozdań, również tych, które poddane zostały edycji;
 • edycję zaimportowanych sprawozdań oraz ich wydruk;
 • włączenie skontrolowanych i poprawnych sprawozdań do wspólnej bazy;
 • wygenerowanie dla każdego miesiąca scalonego sprawozdania dla PUP w oparciu o sprawozdania z filii oraz dla WUP w oparciu o sprawozdania z PUP-ów; wydruk tych sprawozdań;
 • przeglądanie wygenerowanych sprawozdań;
 • kopiowanie sprawozdań w wybranym przez użytkownika formacie:
  • dla WUP (format wewnętrzny programu KontrolN) lub
  • dla WUS – generowane są pliki w formacie DBF (takim samym w jakim pliki te generuje system PULS, format ten nie obejmuje sprawozdania MPiPS-06).

Możliwy jest wydruk graficzny sprawozdań (na drukarkach laserowych, atramentowych) oraz wydruk znakowy (na drukarkach igłowych).

Możliwa jest analiza danych zawartych w załączniku nr 3 do sprawozdania MPiPS-01 w oparciu o funkcjonalność programu polegającą na:

 • sortowaniu danych wg dowolnej kolumny; umożliwia to uzyskanie listy zawodów uporządkowanych w kolejności rosnących lub malejących wartości ze wskazanej kolumny załącznika, lub wynikającej z naturalnego jego uporządkowania, tj. w kolejności kodów zawodów, w szczególności umożliwia to uzyskanie np. listy:
  • z największą (najmniejszą) liczbą bezrobotnych ogółem (lub kobiet);
  • z największą (najmniejszą) liczbą bezrobotnych zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym;
  • z największą (najmniejszą) liczbą ofert zgłoszonych w okresie sprawozdawczym;
  • wg nazw zawodów, itp.;
 • wydruku danych posortowanych wg dowolnej kolumny;
 • wydruku dla wskazanych wierszy lub wskazanego przedziału wierszy;
 • wyszukiwaniu nazwy lub symbolu zawodu.

Osoba kontaktowa:

Dział systemów

tel. +48 32 3589 275 e-mail a2@zetokatowice.pl

Osoba kontaktowa:

Dział systemów

tel. +48 32 3589 275 e-mail a2@zetokatowice.pl

Informacja o zapisywaniu danych na urządzeniu końcowym użytkownika tej strony internetowej.


Uprzejmie informujemy, że nasz serwis korzysta tylko z tzw. sesyjnych plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego i wygodnego użytkowania przez Państwa naszej strony internetowej. Posiadają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących rejestrowania plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane na Państwa urządzeniu. Jeśli nie chcą Państwo aby pliki cookies były rejestrowane na Państwa urządzeniu, prosimy o zmianę ustawień i wyłączenie rejestrowania plików cookies w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.Zapoznałem się z informacją