Mipon

System "Mipon" przeznaczony jest dla Wydziałów Finansowych Urzędów Miast i Gmin. Usprawnia prace związane z wymiarem i rozliczaniem podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (oraz łącznego zobowiązania pieniężnego) dla nieruchomości, które nie mają statusu gospodarstwa rolnego.

Wersja MIPON-JGU umożliwia prowadzenie ewidencji nieruchomości oraz wymiar i rozliczenie poszczególnych podatków dla nieruchomości osób prawnych.

EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI

 • w zakresie danych o właścicielach, podatnikach, poszczególnych częściach nieruchomości - numery ewidencyjne działek, budynków i lokali składających się na nieruchomość oraz ich powierzchnie, numery ksiąg wieczystych;
 • bieżąca aktualizacja danych.


KSIĘGOWOŚĆ PODATKU

 • ewidencja kont (konta bilansowe - podstawowe i hipoteczne, konta pozabilansowe - konta inkasentów i konta osób trzecich);
 • przejmowanie na odpowiednie konta przypisów i odpisów utworzonych w części ewidencyjnej;
 • księgowanie wpłat i zwrotów;
 • prowadzenie dziennika obrotów;
 • analiza stanu kont:
  • bilanse otwarcia i zamknięcia roku obliczeniowego;
  • wyszukiwanie nadpłat i zaległości płatniczych na poszczególnych kontach podatników;
  • sporządzanie zbiorczych raportów o wysokości nadpłat i o wysokości zadłużenia (dla poszczególnych podatków oraz dla zbiorczego zobowiązania pieniężnego).


WYDRUKI

 • rejestr wymiarowy;
 • rejestr przypisów/odpisów;
 • decyzje podatkowe, nakazy płatnicze;
 • dziennik obrotów, bilanse otwarcia i zamknięcia roku obliczeniowego;
 • zestawienia zapisów księgowych - wpłat, zwrotów, przypisów, odpisów;
 • wydruk list kont z zaległościami płatniczymi i nadpłatami oraz zbiorczych raportów o wysokości nadpłat i wysokości zadłużenia;
 • upomnienia, decyzje o wysokości zadłużenia, decyzje o wysokości nadpłaty.


WYMIAR PODATKU

 • obliczanie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (łącznego zobowiązania pieniężnego) - prowadzenie rejestru wymiarowego i rejestru przypisów/odpisów;
 • ustalenie i aktualizacja stawek podatkowych.

Osoba kontaktowa:

Dział systemów

tel. +48 32 3589 275 e-mail a2@zetokatowice.pl

Osoba kontaktowa:

Dział systemów

tel. +48 32 3589 275 e-mail a2@zetokatowice.pl

Informacja o zapisywaniu danych na urządzeniu końcowym użytkownika tej strony internetowej.


Uprzejmie informujemy, że nasz serwis korzysta tylko z tzw. sesyjnych plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego i wygodnego użytkowania przez Państwa naszej strony internetowej. Posiadają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących rejestrowania plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane na Państwa urządzeniu. Jeśli nie chcą Państwo aby pliki cookies były rejestrowane na Państwa urządzeniu, prosimy o zmianę ustawień i wyłączenie rejestrowania plików cookies w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.Zapoznałem się z informacją