SEKAL

System "Ewidencja Koncesji Alkoholowych - SEKAL" przeznaczony jest dla referatów ewidencji i podmiotów działalności gospodarczej usytuowanych w Urzędach Miast i Gmin.

System zapewnia:

 • ewidencję koncesji alkoholowych;
  • wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

 • ewidencję wygasłych koncesji alkoholowych;
  • wydruk decyzji o wykreśleniu z ewidencji;

 • ewidencję decyzji odmownych na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

 • wyszukiwanie w ewidencji bieżącej i archiwalnej udzielonych koncesji wg:
  • numeru ewidencyjnego;
  • nazwiska przedsiębiorcy;
  • adresu zamieszkania przedsiębiorcy;
  • nazwy spółki;
  • miejsca działalności;
  • pełnomocnika przedsiębiorcy;

 • księgowanie opłat za udzielenie koncesji alkoholowej;
  • zestawienie dzienne dokonanych wpłat;

 • redagowanie miejskiego programu profilaktyki;

 • ewidencję osób poddanych leczeniu odwykowemu;

 • wydruk wniosków;
  • tworzenie zestawienia osób poddanych leczeniu odwykowemu;

 • ewidencję kosztów związanych z miejskim programem profilaktyki;

 • zestawienia:
  • koncesji alkoholowych wg zawartości alkoholu;
  • przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Osoba kontaktowa:

Dział systemów

tel. +48 32 3589 275 e-mail a2@zetokatowice.pl

Osoba kontaktowa:

Dział systemów

tel. +48 32 3589 275 e-mail a2@zetokatowice.pl

Informacja o zapisywaniu danych na urządzeniu końcowym użytkownika tej strony internetowej.


Uprzejmie informujemy, że nasz serwis korzysta tylko z tzw. sesyjnych plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego i wygodnego użytkowania przez Państwa naszej strony internetowej. Posiadają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących rejestrowania plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane na Państwa urządzeniu. Jeśli nie chcą Państwo aby pliki cookies były rejestrowane na Państwa urządzeniu, prosimy o zmianę ustawień i wyłączenie rejestrowania plików cookies w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.Zapoznałem się z informacją