SprawPro21

SprawPro21

Program „SprawPro21" służy do obsługi sprawozdań i opracowań statystycznych z zakresu spraw prokuratorskich karnych, cywilnych i administracyjnych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz w Prokuraturze Krajowej i podległych jej Wydziałach Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, za rok 2021.
Program jest opracowywany na zlecenie Prokuratury Krajowej.

Do obsługi sprawozdawczości za rok 2011 służył program SprawPro, za rok 2015 program SprawPro15, za rok 2016 program SprawPro16, za rok 2017 program SprawPro17, za rok 2018 program SprawPro18, za rok 2019 program SprawPro19, a za rok 2020 program SprawPro20, wszystkie opracowane również przez naszą firmę.

Program obsługuje następujące sprawozdania za rok 2021:

 • PK-P1K – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych,
 • PK-P1CA - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych,
 • PK-P1N - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych,

zgodne z Programem badań statystycznych statystyki publicznej na 2021 r. (Dz. U. 2020.443) oraz ze szczegółowym formatem przekazywanych danych w 2021 r. zamieszczonym na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Obsługa sprawozdań udostępniana przez program SprawPro21 umożliwia:

 • założenie pustych formularzy sprawozdań, a następnie ich edycję (wprowadzanie danych i ich modyfikację) w prokuraturach rejonowych, okręgowych i regionalnych.
  W prokuraturach okręgowych i regionalnych założenie pustego formularza sprawozdania oraz jego edycja odbywa się na poziomie poszczególnych wydziałów i działów samodzielnych tych prokuratur, a sprawozdanie dla prokuratury okręgowej i regionalnej powstaje odpowiednio jako suma danych z poszczególnych wydziałów i działów samodzielnych,
 • kontrolę formalną i logiczno-rachunkową wprowadzonych sprawozdań,
 • eksport sprawozdań do jednostek nadrzędnych (z prokuratur rejonowych do okręgowych, z okręgowych do regionalnych i z regionalnych do Prokuratury Krajowej),
 • import sprawozdań z jednostek podległych (w prokuraturze okręgowej z prokuratur rejonowych, w prokuraturze regionalnej z prokuratur okręgowych, w Prokuraturze Krajowej z prokuratur regionalnych),
 • sporządzanie sprawozdań zbiorczych przez prokuratury okręgowe i regionalne, obejmujące odpowiednio działalność własną i sumę sprawozdań z jednostek podległych,
 • przeglądanie i wydruk sprawozdań,
 • obsługę sprawozdawczości z działalności własnej na poziomie Prokuratury Krajowej.


Sprawozdania sporządzane są za następujące okresy sprawozdawcze:

 • I półrocze roku 2021
 • rok 2021.

Ponadto program umożliwia uzyskiwanie różnorakich opracowań statystycznych właściwych dla danego poziomu organizacyjnego prokuratury.

Wersja instalacyjna wraz z instrukcją użytkowania (dotycząca sporządzania sprawozdawczości za I półrocze roku 2021) została udostępniona - do pobrania przez jednostki organizacyjne prokuratury - w dniu 24 czerwca 2021 r. na zakładce Pliki do pobrania. Wersja produkcyjna programu SprawPro21 uwzględniająca sprawozdawczość za rok 2021 została udostępniona w dniu 17 września 2021 r.

Osoba kontaktowa:

Andrzej Łomiński

tel. +48 32 3589 343 e-mail Lominski.A@zetokatowice.pl

Osoba kontaktowa:

Andrzej Łomiński

tel. +48 32 3589 343 e-mail Lominski.A@zetokatowice.pl

Informacja o zapisywaniu danych na urządzeniu końcowym użytkownika tej strony internetowej.


Uprzejmie informujemy, że nasz serwis korzysta tylko z tzw. sesyjnych plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego i wygodnego użytkowania przez Państwa naszej strony internetowej. Posiadają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących rejestrowania plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane na Państwa urządzeniu. Jeśli nie chcą Państwo aby pliki cookies były rejestrowane na Państwa urządzeniu, prosimy o zmianę ustawień i wyłączenie rejestrowania plików cookies w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.Zapoznałem się z informacją