Familia

Aplikacja "Świadczenia rodzinne - Familia" wspomaga pracę Urzędów Miast i Gmin oraz Ośrodków Pomocy Społecznej i Ośrodków Pomocy Rodzinie w zakresie zadań związanych z przyznawaniem i realizacją świadczeń rodzinnych.

W szczególności system wspomaga pracę urzędów w zakresie:

 • prowadzenia ewidencji osób ubiegających się o świadczenia rodzinne oraz uprawnionych do tych świadczeń;
 • prowadzenia ewidencji wniosków o zasiłek rodzinny oraz dodatki do tego zasiłku, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie z funduszu alimentacyjnego, specjalny zasiłek opiekuńczy;
 • podejmowania i ewidencji decyzji dotyczących ww. świadczeń;
 • przyznawania i wypłaty świadczeń;
 • zgłaszania do ZUS osób do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych oraz rozliczania składek na te ubezpieczenia;
 • sprawozdawczości statystycznej,
 • generowania zbiorów centralnych.

Aplikacja umożliwia:

 • łączną lub oddzielną realizację spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi i zaliczkami alimentacyjnymi poprzez rozdzielenie funkcji obsługi wniosków, decyzji, naliczania świadczeń i sprawozdawczości i możliwości nadawania uprawnień do poszczególnych funkcji;
 • obsługę spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi i zaliczkami alimentacyjnymi na tej samej lub na rozdzielnych bazach danych (wówczas wymagana jest druga instalacja aplikacji i bazy danych).

Funkcjonalność aplikacji pozwala na różną organizację pracy i podział obowiązków w zespołach realizujących obsługę zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych. Możliwe jest przeniesienie danych osobowych z innych systemów do aplikacji Familia.

W roku 2014 udostępniona została wersja 2.40 (G-1.02-2-40) aplikacji Familia, która pozwala na integrację z systemem CSIZS (Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego). Wersja ta umożliwia m.in.:

 • Obsługę wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych składanych elektronicznie na Portalu Informacyjnym CSZIS
 • Wymianę komunikatów z innymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej
 • Weryfikację danych z wniosku w zewnętrznych systemach centralnych (m.in. PESEL, EKSMOoN, AC Rynek Pracy).

Od wersji 2.51 (G-1.03-2-51), która została udostępniona w kwietniu 2015 r., aplikacja Familia umożliwia pobieranie z rejestrów zewnętrznych następujących informacji:

- o dochodzie poszczególnych członków rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (ePodatki)

- o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (PUE-ZUS),

- o legitymowaniu się orzeczeniem o niepełnosprawności (EKSMOoN)

które mają zastąpić odpowiednie zaświadczenia i oświadczenia dostarczane dotychczas przez wnioskodawców, składających wnioski o przyznanie świadczeń.

Aktualnie aplikacja umożliwia obsługę – oprócz świadczeń rodzinnych - również następujących świadczeń:

- świadczenia wychowawczego (500+),

- świadczenia dobry start (300+),

- zasiłku dla opiekuna,

- jednorazowego świadczenia „Za Życiem”.

Aplikacja Familia posiada świadectwo zgodności o numerze 4/1.03/SR/G/2015 wydane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 10 czerwca 2015 r.:

Osoba kontaktowa:

Dział systemów

tel. +48 32 3589 275 e-mail a2@zetokatowice.pl

Osoba kontaktowa:

Dział systemów

tel. +48 32 3589 275 e-mail a2@zetokatowice.pl

Informacja o zapisywaniu danych na urządzeniu końcowym użytkownika tej strony internetowej.


Uprzejmie informujemy, że nasz serwis korzysta tylko z tzw. sesyjnych plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego i wygodnego użytkowania przez Państwa naszej strony internetowej. Posiadają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących rejestrowania plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane na Państwa urządzeniu. Jeśli nie chcą Państwo aby pliki cookies były rejestrowane na Państwa urządzeniu, prosimy o zmianę ustawień i wyłączenie rejestrowania plików cookies w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.Zapoznałem się z informacją